Asociace společenské odpovědnosti

05.05.2019

Náš statek je členem Asociace společenské odpvědnosti. Toto členství a zapojení do společných aktivit nás inspiruje k zodpovědnosti vuči krajině a lidem.