Jak hospodaříme

Naše zemědělství

Na našem statku a vlastních i pronajatých pozemcích provozujeme efektivní a zodpovědné zemědělství šetrné k přírodě, zvířatům i lidem. 

Prioritou je pro nás ekonomická soběstačnost statku, kterou dosahujeme především diverzitou v provozovaných zemědělských aktivitách: chováním skotu, pěstováním chmele a dalších plodin (pšenice, žito, ječmen, řepka, jetel, hrách) a vykonáváním práva myslivosti na vlastních pozemcích.

Efektivita statku je zajištěna používáním moderních zemědělských strojů.

Vzájemné vztahy

Náš statek úzce spolupracuje s Asociací soukromého zemědělství, Skautským oddílem Blíževedly, Litoměřickým Biskupstvím, Asociací společenské odpovědností a vážíme si finanční podpory z fondů Evropské unie.

Naše odpovědnost

Jsme si vědomi zodpovědnosti, která je s provozováním zemědělského statku spojena.

Snažíme se působit krajinotvorně například vysazováním nových stromů, dodržováním biopásů při pěstování plodin, úklidem odpadků v okolí a dalšími aktivitami. 

Harmonie a rovnováha

Zachováváme smysl pro harmonii v přírodě i v lidských vztazích a klademe důraz na rovnováhu mezi rozvojem a zachováním selských a venkovských tradic.

Máme zájem o dlouhodobou, oboustrannou spolupráce s vlastníky přilehlých pozemků. Ozvěte se nám a nabídněte nám k pronájmu své pozemky.

Tradice jsou důležitou součástí naší historie a identity. Připomeňte si je na některé z našich pořádaných akcích