Jak hospodaříme


Naše zemědělství

Na našem statku a vlastních i pronajatých pozemcích provozujeme efektivní a zodpovědné zemědělství šetrné k přírodě, zvířatům i lidem.

Prioritou je pro nás ekonomická soběstačnost statku, kterou dosahujeme především diverzitou v provozovaných zemědělských aktivitách: chováním skotu, pěstováním chmele a dalších plodin (pšenice, žito, ječmen, řepka, jetel, hrách) a vykonáváním práva myslivosti na vlastních pozemcích.

Náš statek si vzal za cíl propojovat vyváženou zemědělskou produkci s krajino-tvorbou a tím zlepšení biodiverzity na našich rozsáhlých pozemcích.  V tomto ohledu spolupracujeme s různými organizacemi a naše činnost je pravidelně mediálně prezentována. Mnohá naše opatření jsou poměrně jednoduchá, ekonomicky nenáročná, ale v přírodě o to významnější, jelikož naši půdu spravujeme pro další generace.

Zachováváme smysl pro harmonii v přírodě i v lidských vztazích a klademe důraz na rovnováhu mezi rozvojem a zachováním selských a venkovských tradic.

Máme zájem o dlouhodobou, oboustrannou spolupráci s vlastníky přilehlých pozemků. Ozvěte se nám a nabídněte nám k pronájmu své pozemky.